contact

צרו קשר

24/7
שרות אדיב ואמין
050-9949391

הגברת לחץ מים

אחת מהבעיות השכיחות במדינת ישראל היא בעיית לחץ מים ברמה נמוכה. לפתרון בעיה זו נדרש תהליך הגברה של לחץ המים המתבצע בעזרת משאבות שהינן חשמליות אשר אנשי מקצוע שמבינים בתחום הצנרות יתקינו בצנרת שלכם. ישנה חשיבות מרבית לכך שלא תנסו לבצע את הפעולה בעצמכם ותקראו לאנשי המקצוע שיבצעו את העבודה כנדרש בכדי שתקבלו את התוצאה הרצויה. אנשי המקצוע יודעים לאבחן את מצב הצנרת שלכם, ולגלות מהי הסיבה שבגללה לחץ המים הינו נמוך כל כך.

הגברת לחץ מים

הסיבות ללחץ מים נמוך

ישנן מספר סיבות לכך שלחץ המים בצנרת עשוי להיות נמוך. לכלוך ואבנית יכולים לגרום לסתימה בתוך הצנרת, ולא יאפשרו למים לזרום כנדרש. במצב זה יש לטפל באופן מיידי מכיוון שהוא יכול להביא לידי פיצוץ הצנרת עקב הפעלת לחץ בתוכה. סיבה שכיחה נוספת נובעת מאופן בניית הבניין שלכם, עקב קבלן שתכנן באופן לקוי את חלוקת אספקת המים כך שבחלק מן הדירות יש לחץ מים חזק, ובחלק חלש. לרוב מצבים אלו יבואו לידי ביטוי בבנייני דירות אשר המים צריכים לנוע בצינור כלפי הדירות העליונות בבניין.

כיום ישנם אנשי מקצוע אשר בעיית זרם לחץ המים איננה זרה להם ויודעים כיצד יש לטפל ולתפעל מצב מסוג זה. אנשי המקצוע הינם בעלי סל הכלים הנרחב והנדרש בכדי לבצע אבחון מדויק למצב הצנרת שלכם. כמו כן, היום בשוק ישנן מערכות מתקדמות וחכמות אשר יכולות לשפר את לחץ המים ללא החלפה יקרה של כלל הצנרת ולשמור על חיסכון במים כך שלא תיבהלו מחשבון המים שיתקבל.