contact

צרו קשר

24/7
שרות אדיב ואמין
050-9949391

צילום צנרת ביוב

בכל הקשור למערכות של תשתיות חובה לעבוד על פי תווי התקן הנדרשים בכדי להימנע מתקלות שונות, כמו גם לפתור בעיות אשר נוצרות במערכות ללא סיבוכים מיותרים. אחת ממערכות התשתיות המסועפות ביותר היא מערכת הביוב. בכדי לפתור בעיות ולפקח על מערכות הביוב באופן סדיר, חובה להתקין לאורך כל קו הביוב במקומות שנקבעו מראש ועל פי התקן בריכות שישמשו כבריכות ביקורת אשר ניתן לפתוח אותן ולבצע בדיקות כנדרש וללא כל סיבוך.

צנרת ביוב

מצלמה אופטית

בריכות הביקורת של הביוב אומנם נותנות לנו את האופציה לבצע את כלל הביקורות הנדרשות אך הן נמצאות תחת התשתיות השונות, כגון: כבישים, מדרכות ועוד. לכן, על מנת לדעת מה קורה ומתרחש בדיוק בתוך קוויי הביוב השונים, יש צורך במכשירים מיוחדים אשר יוכלו לאפשר לנו את הצפייה. אחד מהמכשירים המקצועיים ביותר שקיימים הוא מצלמה משוכללת בעלת סיב אופטי מיוחד וגמיש מאוד עם מנורה בעוצמת אור חזקה, המאפשרת קבלת תמונה איכותית של המתרחש בתוך צינור הביוב. בעזרת המצלמה, ניתן לאתר בעיות באם קיימות בשידור ישיר ובאופן ברור.

איתור בעיות עם המצלמה

בעזרת תמונת המצב המתקבלת מן המצלמה, ניתן לזהות ולאתר בעיות ממשיות, כגון: תהליכי קריסה בתוך הביוב, חדירה של שורשי עצים גדולים, סדקים ושברים ועוד. תמונת המצב המתקבלת מאפשרת את הטיפול הנקודתי בבעיה הקיימת ובכך ניתן להחזיר את מצב תשתיות הביוב והצנרת לתקינות מלאה באופן הטוב ביותר. לאחר ביצוע התיקונים הנדרשים ניתן להחדיר את המצלמה בשנית ולוודא שהכל פועל כשורה, ושהתיקון התבצע כנדרש.